Ekonominin Psikolojik Etkileri

İnsan psikolojisi çok geniş ve karmaşık olabilen bir kavramdır. Bizler birçok dış uyarana karşı iç dünyamızda farklı psikolojik durumları barındırabiliriz. Kişinin iç dünyasında çocukluk yıllarından itibaren varlığını koruyan kırılgan veya daha güçlü bir ruh hali bulunabilir. Önceliği aile içerisinde olmak üzere çevre ve yaşam koşulları doğrultusunda şekillenen kişilik ve karakter yapımız, her birey için yaşama tutunabilmesi adına hayati derecede önem taşır. Edinilmiş olan doğru, eksik veya yanlış gelişim süreci ile dış uyaranlara verdiğimiz tepkiler kimi zaman ılımlı ve uyumlu kimi zaman ise hırçın ve depresif tepkileri gün yüzüne çıkarabilmektedir.

İnsanın ilk öğrendiği şeylerden biri olan hayatta kalabilme dürtüsü ile açlık isteğinin algılanması ve karnının doyurulmasıdır. Bu temel ihtiyacın önemini her geçen gün daha çok fark ederek büyüyen insan, elbette ki bir yetişkin olduğu vakit bunun bilincinde ve değerinin farkında olacaktır. Toplumun alışılmış olan olmazsa olmaz temel gıdalarına rahatlıkla ulaşabildiği problemsiz bir süreçten, ulaşamadığı bir sürece geçiş yapması onlar adına açlık ve birçok sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabilme bilincini doğurabilir. Böyle durumlar da en çok devletler tarafından insanların öncelikle psikolojik olarak rahatlamaları ve elbette ki gözle görülür çözümler ile devlete ve topluma olan güvenleri tazelenmelidir. Böylelikle oluşması muhtemel olan panik ortamı uzaklaştırıp daha sakin ve olumlu gelişmeler çerçevesinde ilerleyen toplum normları oluşturulabilir. Muhtemel tüm devletler halkları için her zaman daha iyisini karşılamayı hedefler fakat dünya düzeni içerisinde oluşabilecek ekonomik sıkıntıların ülkelerin sıkıntılı süreçleri yaşamasına sebebiyet verebilir. Toprak savaşları, güçlü olabilme tutkusu, yanlış yönetim gösteren devlet iç siyasetleri, sıkı denetimlerin olmadığı kamu kuruluşları yolsuzlukları ve benzeri problemler de ekonomiyi büyük oranda olumsuz etkileyebilir. Fakat yaşanılan her olumsuzluğun mutlak bir kalıcılık göstermesi diye bir kural yoktur. Toplumun ayrışmadan birlik ve beraberlik içerisinde bulunarak ilerlemesi. Tabi ki yine en önemli olan devletin sağlıklı ekonomik politikaları izleyerek her geçen günü ise çok daha iyi değerlendirerek sıkıntılı süreçten uzaklaşması olacaktır. Halkına güven veren devletler daima güçlü ve birliğini koruyan yapısını devam ettirir.

İnsanların psikolojik açıdan huzurlu ve sağlıklı bir ortamda bulunmaları onların refah içerisinde yaşaması ile doğru orantılıdır. Elbette ki her insanın çok varlıklı ve alım gücünün aşırı yüksek olması beklenemez. BU oldukça masalsı bir bakış açısı olacaktır. Ancak ekonomik düzene göre belirli ölçüde bir maddi gelir ile yaşamsal döngüsünü sorunsuz sürdürebilen her insan mutlu olabilir. Tatmin duygusunu ve toplumdan farklılaştırılmamış hissiyatını algıladığı vakit yaşadığı topluma ve yönetime daha sağlıklı bakabilecektir. Aşırı yoksulluğun ve aşırı zenginliğin oluştuğu yeni dünya düzeninde toplumlar da iç problemlerin, psikolojik sıkıntıların ve çatışmaların oluşması olası bir problemdir. Bu durumlara dikkatle yaklaşılmalı ayrıca açlık ve yoksulluk sınırının mümkün olduğunca iyileştirilmesi gerekmektedir. Elbette ki bu durumda devletlere yani yönetimlere büyük işler düşmektedir. Bilinçli olmak, ileriyi görebilmek ve konuların uzmanları ile ilerleyebilmek temel noktalardır. Bu gibi iyileştirmeler sonucunda yönetimlerin yaşanılan ekonomik sorunlarını daha fazla yıpranmalar oluşmadan aşabilmesi büyük olasılıktır.

En değerli varlık olan insanın kendi değerini bilmesi ve yaşama sıkıca tutunması dileğiyle.

Arzu Koçaklı